Wednesday, February 27, 2008

Falling by Nityalila

1 comment:

Rean said...

Kapatid, salamat sa 'yong pagdalo sa aking talaan sa internet. Hanga ako sa iyong konsepto ng pagtayo ng isang plantang nuklear sa mga isla ng Spratly. Kung magkaka aberya man ito, tiyak na ang mga isda sa Tubattaha, na hinuhuli na labag sa batas ng mga Instik, ay maging kontaminado. Siguro, ito nga ang tanging paraan para malutas ang paglabas-pasok ng mga Tsino sa ating karagatan. Mabuhay ang Pilipino! ;)

About Me

My photo
Come to Kabul! It's the Paris of Central Asia! It's the BOMB! Figuratively and Literally!